Festiwal w Liczbach

30 dni

Tyle dni trwa festiwal w danym miejscu.

do 20

Tyle aut bierze udział w jednym festiwalu.

20 - 150 tyś.

Projekt kierowany do miast gdzie ilość mieszkańców nie przekracza 150 tyś.

2478

Tyle gmin jest w Polsce.

1 mln

Chcemy aby podczas trwania naszej kampanii  "elektrykami" przejechało się 1mln kierowców.

2025

Przyczynimy się aby do tego roku po Polsce jeździło 1mln samochodów elektrycznych.

Korzyści

Rozwój

Działania festiwalowe mogą pokazać nowe możliwości i cele dla lokalnych przedsiębiorców, co pozwoli dać nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości lokalnej na terenie danej JST.

Integracja

Festiwal stanie się elementem integracji mieszkańców i przedsiębiorców, pokaże i wytłumaczy ideę użyteczności współdzielenia.

Samochody elektryczne

Udostępniamy zainteresowanym gminom samochody elektryczne. W trakcie trwania festiwalu ich mieszkańcy będą mogli zapoznać się z technologią, budową i możliwościami użytkowymi takich pojazdów

Zespół

Festiwal ElektroMobilności został przygotowany przez zespół korzystając z wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji różnych projektów ekologicznych, edukacyjnych czy społecznych. Mamy nadzieje, że jest interesujący. Jesteśmy gotowi do wspólnych działań oraz przedstawienia scenariusza działań FEM po akceptacji i uzgodnień do precyzujących festiwal.

Fundacja Festiwal Elektromobilności

ul. Złota 9 lok.14, 00-019, Warszawa
+48 45 00 96 966