Festiwal ElektroMobilności jest kampanią społeczną promująca e-mobilność w polskich miastach, dzielnicach, gminach,  powiatach do ok. 100 tyś. osób.  Kampania jest niezbędna jeżeli chcemy aby 1 mln samochodów elektrycznych jeździł po polskich drogach do 2025r. Będzie to możliwe tylko wtedy,  jeżeli ok. 1 mln kierowców przez co najmniej godzinę usiądzie za kierownicą  i samodzielnie poprowadzi samochód elektryczny.

Aby te założenia stały się możliwe, organizujemy lokalne, objazdowe Festiwale ElektroMobilności. Dzięki temu udostępnimy zainteresowanym gminom samochody elektryczne, gdzie w trakcie trwania   festiwalu ich mieszkańcy będą mogli zapoznać się z technologią, budową i możliwościami użytkowymi takich pojazdów.

Projekt Festiwalu EletroMobilności jest projektem długofalowym. Planowany jest jako zespól działań promocyjnych i edukacyjnych mających na celu promocje szeroko pojętej elektromobilności,  w szczególności zmianę postaw społecznych nakierowanych na „przesiadkę” na samochody elektryczne.

W założenia kampanii wprowadzono działania mające na celu promocję e-mobilności, poprzez prezentacje samochodów elektrycznych, budowę punktów ładowania czy prezentacje możliwości zastosowania carsharingu zamkniętego (dedykowanego dla organizacji, grupy zamieszkującej dany obszar itp.) dla konkretnej JST i wpisującego się w wybrane aspekty tak mocno podkreślanego zarządzania Smart City jako działań przyszłosciowych.  Planowany czas trwania Festiwalu ElektroMobilności na terenie danej JST to od 1 do 3 miesięcy. Realizowany będzie poprzez zaplanowane i moderowane wydarzenia lokalne odbywające się na danym obszarze jednostki samorządu terytorialnego np. powiatu, gminy, miasta czy dzielnicy.

Oferta organizacji festiwalu skierowana jest do JST otwartych,  o dużym potencjale rozwoju. Ma za zadanie integrować różne środowiska lokalne i ponadlokalne  i ma wieść prym w nowych inicjatywach mogących pomnożyć wartość społeczną konkretnej JST biorącej udział w festiwalu.

Po za w/w działaniami festiwal stanie się elementem integracji mieszkańców i przedsiębiorców, pokaże i wytłumaczy ideę użyteczności współdzielenia. Wiadomym jest, że społeczności szybciej przyjmują nowe idee, jeżeli w ich wdrażaniu biorą większe grupy społeczne, zwłaszcza te ze wspólnot terytorialnych lub przekonaniowych.

Działania festiwalowe wpisują się we współczesne trendy i działania na rzecz ochrony środowiska, działania przeciw smogowe i wspierające poprawę indeksu powietrza.

Niektóre JST od kilku lat podejmują działania wspierające przedsiębiorców i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Prowadzą działania aktywizujące i integrujące środowisko przedsiębiorców oraz wspierają osoby planujące prowadzić własną działalność gospodarczą. Działania festiwalowe mogą pokazać nowe możliwości i cele dla lokalnych przedsiębiorców, co pozwoli dać nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości lokalnej na terenie danej JST.

Festiwal ElektroMobilności został przygotowany przez zespół korzystając z wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji różnych projektów ekologicznych, edukacyjnych czy społecznych. Mamy nadzieje, że jest interesujący.  Jesteśmy gotowi do wspólnych działań oraz przedstawienia scenariusza działań FEM po akceptacji i uzgodnień do precyzujących festiwal.